លោក សុខ ឥសាន បានលើកឡើងថា មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាន យល់ច្រឡំថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ច្រើន លើសលុបលើគណបក្សដទៃ ដែលជាការព្រួយបារម្ភ ពីការមិនស្មើរភាពក្នុងការឃោសនានយោបាយ ។

ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន ៖ មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំង តែងតែពោលថា មិនយកខ្មែរណាធ្វេីជាសត្រូវ ទេ ។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តេីទ្រិស្តីនិយាយ និងការធ្វេី តេីដូចគ្នា ស្របគ្នាប្ញុ ទេ?