ឯឧ ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍, ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ អភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីនានា ដើម្បីអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៤