លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ប្រធានគណៈព/រស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមិទ្ទីងខួបលើកទី១០៧ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា


ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា នេះ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ប្រធានគណៈព/រស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមិទ្ទីងខួបលើកទី១០៧ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា (នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុក) សរុបវត្តមានចូលរួម ៣២៤នាក់ ដោយ លោកជំទាវ បានឧបត្ថម្ភនារី ៣០១នាក់ ម្នាក់ៗ ៥ម៉ឺនរៀល, សារុង១, អាវយឺត១, ឧបត្ថម្ភគណបក្សស្រុក ១លានរៀល និងចំណាយផ្សេងៗ ៣០០$។
ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោកជំទាវ បានឧបត្ថម្ភក្រុមការងាគណ:ព/រឃុំ-ភូមិ និងគណបក្សឃុំសម្រាប់ចិញ្ចឹមចលនា រួមមាន ៖
*គណៈព/រឃុំខ្ពបអាទាវ ៣លានរៀល
*គណៈព/រភូមិព្រែកដាច់, ភូមិកោះកន្ធាយ, ភូមិតាហ៊ីង ឃុំព្រែកដាច់ ក្នុង១ភូមិ ១លានរៀល
*គណបក្សឃុំព្រែកដាច់ និងសាខាបក្សភូមិទាំង៤ ថវិកា ២ ៥០០ ០០០៛
*គណបក្សឃុំសណ្តារ ២លានរៀល
សរុបថវិកា ១០ ៥០០ ០០០៛។
WhatsApp Image 2018-03-03 at 6.55.02 PM WhatsApp Image 2018-03-03 at 6.55.06 PM WhatsApp Image 2018-03-03 at 6.55.08 PM WhatsApp Image 2018-03-03 at 6.55.09 PM