ស្រុកពញាឮ គណបក្សឃុំភ្នំបាត បានរៀបចំប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅស្រុកពញាឮ គណបក្សឃុំភ្នំបាត បានរៀបចំប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស :
-ឯឧ. សីុន វុទ្ធី ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-លោក តុង សីុវមី ប្រធានគណបក្សស្រុក
-លោក ឈា ប៊ុនរិទ្ធ អនុប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប 709 នាក់ ។
កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅ នាព្រឹកថ្ងៃទី 21 មករា 2017 នេះ នៅទីធ្លា វត្តព្រះធម្មស្រះ ក្នុងឃុំភ្នំបាត។
ក្នុងពិធីគណ:អធិបតីបានចែកដល់សមាជិកចូលរួម ក្នុងម្នាក់ៗ អាវ មួក គណបក្ស ទឹក នំបុ័ងសាច់ និងថវិកា ចំនួន 10000៛។
សរុបការឧបត្ថម្ភទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ ពិធីសន្និបាតអស់៖ 15 850 000 រៀល និង 5 930$ ៕

21-01-2017 (1) 21-01-2017 (2) 21-01-2017 (3) 21-01-2017 (4)