ស្រុកស្អាងគណបក្សឃុំកោះខែល បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅស្រុកស្អាង ព្រឹកថ្ងៃ២១ មករានេះ គណបក្សឃុំកោះខែល បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតី កិត្តិយស ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ៧៣៥នាក់ ។ អង្គសន្និបាត បាននិងកំពុងប្រព្រិត្តទៅ នៅវត្តកោះខែល ភូមិកោះខែល ៕
21-010-2017 (1) 21-010-2017 (2) 21-010-2017 (3)