នៅស្រុកកៀនស្វាយគណបក្សឃុំ ២ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅស្រុកកៀនស្វាយ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ខែមករា នេះ គណបក្សឃុំ ២ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ (នៅតាមស្នាក់ការគណបក្សឃុំសាមី) ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស ដូចខាងក្រោម ៖
១-ឃុំគគីរ ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ម៉ក់ ពេជ្ជរិទ្ធ ប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំ
-លោក ជា ប៊ុនធឿន អនុប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុបៈ ៨៥០នាក់ ។
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភ សរុបថវិកា ១៤.៤០០.០០០រៀល ។
១-ឃុំគគីរធំ. ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ង៉ោ សុវណ្ណ ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
-លោក អ៊ូ ឈាង. ប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុបៈ ៨៥០នាក់ ។
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភ សរុបថវិកា ១២.០០០.០០០រៀល ។
WhatsApp Image 2017-01-15 at 5.23.30 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 5.23.30 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 5.23.31 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 5.23.31 PM