ស្រុកល្វាឯមគណបក្សឃំុទឹកឃ្លាំង បានប្រារព្ឋសន្និបាត គណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅស្រុកល្វាឯម ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា នេះ គណបក្សឃំុទឹកឃ្លាំង បានប្រារព្ឋសន្និបាត គណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ(នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ) ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស ៖
+ឯ.ឧ កែវ បេងវឌ្ឍន៏ ប្រធានគណពង្រឹងឃុំ
+ឯ.ឧ ប៊ូ វង្សសុខា អនុប្រធានគណពង្រឹងឃុំ
+ឯ.ឧ ហ៊ីង ច័ន្ទបូរ៉ា អនុប្រធានគណពង្រឹងឃុំ
+លោក ប៊ុន ផេង ប្រធានគណបក្សស្រុក
+លោក សែម សោត្ថី អនុប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ៥៩៨នាក់ ។
កម្មវិធីសន្និបាត គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភថវិកា សរុប ២០ ១១០ ០០០ រៀល ។

15965534_1682386985384982_8932342205801280333_n 15965975_1682386795385001_3813472671284794768_n 15977919_1682386868718327_8060073136142816005_n 16106016_1682386808718333_2117008472612722220_n