ស្រុកស្អាង គណបក្សឃុំ៥ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ…


នៅស្រុកស្អាង ព្រឹកថ្ងៃ១៥មករា នេះ គណបក្សឃុំ៥ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណៈអធិបតីកិត្តិយស ដូចខាងក្រោម ៖ ១- ឃុំសិត្បូ ក្រោមអធិបតីភាព : -ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក -ឯកឧត្តម កឹម បូរី ប្រធានគណពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំ -ឯកឧត្តម សេង ទៀង អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក -ឯកត្តម ខឹម ច័ន្ទគីរី សមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សខេត្ត ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ១.៥២៥នាក កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅ នៅគេហដ្ឋាន ឯកឧត្តម កឹម បូរី ភូមិកំពង់ព្រីង ឃុំសិត្បូ។ ២-ឃុំក្រាំងយ៉ូវ ក្រោមអធិបតីភាព : -ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក -ឯកឧត្តម ទី សុគន្ធ ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ -លោក ព្រំ ឈឺន អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សស្រុកស្អាង ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ១.០១៥នាក់។ កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ។ ៣-ឃុំប្រាសាទ ក្រោមអធិបតីភាព ៖ -លោកឧកញ៉ា ទី ពិសិដ្ឋ ប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំ -ឯកឧត្តម ជា មានិត អនុប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំ -លោក យ៉ែម វន្ថា សមាជិកគណបក្សស្រុកស្អាង ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ៣២៦នាក់។ កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅ នៅវត្តប្រាសាទ ភូមិប្រាសាទ ឃុំប្រាសាទ។ ៤-ឃុំត្រើយស្លា ក្រោមអធិបតីភាព : -ឯកឧត្តម ខូវ មករា ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ -ឯកឧត្តម សុល ញ៉ក់ អនុប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ -លោក ជឺ គីមហៃ អនុប្រធានគណបក្សស្រុក ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ១.០៤៤នាក់។ កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ។ ៥-ឃុំកោះខ្សាច់ទន្លា ក្រោមអធិបតីភាព : -ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា ប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំ -លោកស្រី យឹម យុត្តិវី អនុប្រធានគណបក្សស្រុក ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ៦៦០នាក់។ កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ។
WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.18 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.18 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.19 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.19 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.20 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.20 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.21 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.21 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.22 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.23 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.37 PM WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.38 PM (1) WhatsApp Image 2017-01-15 at 3.58.38 PM