ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល គណបក្សឃុំ ៤ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ …


នៅស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ព្រឹកថ្ងៃទី15 ខែមករា នេះ គណបក្សឃុំ ៤ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ នៅតាមស្នាក់ការគណបក្សឃុំសាមី ក្រោមអធិបតីភាពគណ:អធិបតីកិត្តយស ដូចខាងក្រោម ៖
១-ឃុំព្រែកតាមាក់(នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុក) ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប អនុប្រធានទី3 គណៈព/រស្រុក
-ឯកឧត្តម មាសសុខ សេនសាន្ត ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-លោក ខុន សេរីរដ្ឋា សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក
ដោយមានអង្គបោះឆ្នោតសរុប1,286នាក់ ស្រី845នាក់ ៕
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 25,720,000រៀល។

២-ឃុំវិហារសួគ៌ ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្រ្ទាវុធ ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-លោក ចាន់ ភឿន សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក
ដោយមានការអង្គបោះឆ្នោតសរុប 1,392នាក់ ស្រី525នាក់ ៕
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 27,840,000រៀល។
៣-ឃុំព្រែកលួង ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម កើត សុទ្ធារ៉ា ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-លោក យឹក យូ អនុប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-លោក រត សូមុនី អនុប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
ដោយមានការអង្គបោះឆ្នោតអញ្ជើញចូលរួមសរុប604នាក់ ស្រី126នាក់ ៕
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប 12,080,000រៀល។
៤- ឃុំបាក់ដាវ ក្រោមអធិបតីភាព :
-ឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉េត អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក
-ឯកឧត្តម ង៉ាន ភិរម្យ ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-លោក សុខ សុវណ្ណរិទ្ធិ៍ ស/ជិគណបក្សស្រុក
ដោយមានការអង្គបោះឆ្នោតអញ្ជើញចូលរួមសរុប464នាក់ ៕
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប. 9,280,000រៀល។
15940532_1682004865423194_8828947752352437309_n 15940918_1682004962089851_8436301750472327656_n 15941112_1682004822089865_3166961867885518830_n 15941199_1682005082089839_7750048021372884365_n 15965401_1682004745423206_381811047757907292_n 15966248_1682004732089874_5674461159844093682_n 15977005_1682004875423193_2289783204078440800_n 15977577_1682004898756524_2245220996856220293_n 16105883_1682005005423180_4397806963242444599_n