គណៈប្រតិភូគណបក្សខេត្ត ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ បានអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណ្ណក្ខ័ន្ធសព…


គណៈប្រតិភូគណបក្សខេត្ត ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ បានអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណ្ណក្ខ័ន្ធសព លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន នៅគេហដ្ឋាននៃសព ភូមិតាក្តុល សង្កាត់តាក្តុល ក្រុងតាខ្មៅ ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯឧ បានចូលបច្ច័យក្នុងពិធីបុណ្យ ៤លានរៀល ។
25-12-2016-325-12-2016-125-12-2016-4 25-12-2016-2   25-12-2016-5