កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ និងលើកទិសដៅការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី។


នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត(គ១១) គណៈឃោសនាអប់រំ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ និងលើកទិសដៅការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ។ សរុបសមាសភាពចូលរួមចំនួន១៦ នាក់។ ដែលមានរបៀបវិរៈដូចខាងក្រោម៖
១.មតិបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រធានអង្គប្រជុំ
២.ផ្សព្វផ្សាយឯកសារជំនួយស្មារតីចំណុចសំខាន់មួយចំនួន នៃសភាពការណ៍ឃោសនាអប់រំខែវិច្ឆិកា និងទិសដៅការងារខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
៣.មតិចូលរួមរបស់សមាជិកអង្គប្រជុំ (ការបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ, ការងារសតិអារម្មណ៍នៅតាមមូលដ្នាន, បញ្ហាប្រឈម, សំណូមពរ)
៤.ទិសដៅបន្ត
៥.មតិបិទអង្គប្រជុំរបស់ប្រធានអង្គប្រជុំ
whatsapp-image-2016-12-22-at-6-59-19-pm whatsapp-image-2016-12-22-at-6-59-20-pm-2 whatsapp-image-2016-12-22-at-6-59-20-pm