ឯឧ ឌុល គឿន អនុប្រធានទី១ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈព/រមូលដ្ឋានខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។


នាថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឯឧ ឌុល គឿន អនុប្រធានទី១ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈព/រមូលដ្ឋានខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ (នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត) ដោយមានវត្តមាន ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត, ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចំាការគណបក្សខេត្ត, ប្រធាន-អនុប្រធានប្រចាំគណបក្សក្រុង-ស្រុក និងមន្ត្រីមន្ទីរបក្សសំខាន់ៗ សរុប ៣៥នាក់ ។
12-12-2016-1 12-12-2016-2 12-12-2016-3 12-12-2016-4 12-12-2016-5 12-12-2016-6 12-12-2016-7 12-12-2016-8 12-12-2016-9 12-12-2016-10