ខេត្តកណ្តាល ៖ គណបក្ស/គណៈព/រស្រុកពញាឮ បានរៀបចំពិធីបិទយុទ្ធនាការ ឃោសនាបោះឆ្នោត ទៅតាមទីកន្លែង ប្រមូលផ្តុំ ដូចខាងក្រោម ៖


ខេត្តកណ្តាល ៖
ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧កក្កដានេះ គណបក្ស/គណៈព/រស្រុកពញាឮ បានរៀបចំពិធីបិទយុទ្ធនាការ ឃោសនាបោះឆ្នោត ទៅតាមទីកន្លែង ប្រមូលផ្តុំ ដូចខាងក្រោម ៖
១-នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុក ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ លឹម គានហោ ប្រធានគណៈព/រស្រុក សរុបស/ជិចូលរួម ៨១៧នាក់ ជាសមាសភាព គណៈចលនាប្រជាពលរដ្ឋវ័យកណ្តាល,គណៈចលនាយុវជន ក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធ, គណៈចលនាកម្មករ, សមាគមទ្រទ្រង់បុគ្គលិកសិក្សាស្រុក, មន្ត្រីគណបក្សស្រុក, ការិ.ជុំវិញស្រុក ក្រុមការងារយុវជន/ស្ត្រី, ដោយប្រើប្រាស់រថយន្ត ២៧គ្រ, ម៉ូតូ ១៥០គ្រ, មេក្រូ/ធុងបាស់ ៤គ្រ។ បន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធី ក្បួនដង្ហែ បានចល័ត ឆ្ពោះទៅកាន់ស្នាក់ការគណបក្សឃុំទាំង១១ ក្នុងស្រុក។
ដោយឡែក ឃុំទាំង ១១ បានរៀបចំនៅតាមស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានគណៈព/រឃុំសាមី រួមមាន ៖
២-ឃុំឈ្វាំង ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ពេជ្រ វាសនា ស/ជិចូលរួម ៥០០នាក់, រថយន្ត ៣៧គ្រ, តន្ត្រីសម័យ ១វង់។
៣- ឃុំជ្រៃលាស់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ម៉ៅ ហាក់ ស/ជិចូលរួម ៩៣៥នាក់, រថយន្ត ៤០គ្រ, ម៉ូតូ ៨០ តន្ត្រីសម័យ ១វង់។
៤-ឃុំកំពង់ហ្លួង ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ប៉ុញ សច្ចៈ ស/ជិចូលរួម ៧១០នាក់, ម៉ូតូ ២៣០គ្រ, រ៉ឺម៉ក ៥០គ្រ, ធុងបាស់ ៦ឈុត ។
៥-ឃុំកំពង់អុស ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ចាន់ យុត្ថា (រៀបចំជួបជុំ ២កន្លែង) ស/ជិចូលរួម ៧២០នាក់,រថយន្ត ១៥គក្រ, ម៉ូតូ ២៩០គ្រ, រ៉ឺម៉ក ៤០គ្រ, តន្ត្រីសម័យ ៦វង់ ។
៦-ឃុំកោះចិន ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ថាំង វិយុទ្ធដា ស/ជិចូលរួម ៨៧៥នាក់, រថយន្ត ២៥គ្រ, ម៉ូតូ ១២៥គ្រ, រ៉ឺម៉ក ៥០គ្រ, ធុងបាស់ ១ឈតុ, តន្ត្រីសម័យ ១វង់ ។
៧-ឃុំភ្នំបាត ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ស៊ិន វុទ្ធី ស/ជិចូលរួម ១០០០នាក់, រថយន្ត ៣០គក្រ ,ម៉ូតូ ១០០គ្រ, តន្ត្រីសម័យ ៣វង់។
៨-ឃុំពញាឮ ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ម៉ី លីហួត ស/ជិចូលរួម ១៥០នាក់, រថយន្ត ១០គក្រ, ម៉ូតូ ១០០គ្រ, តន្ត្រីសម័យ ៩វង់ ។
៩-ឃុំព្រែកតាទែន ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ មុយ មុនិន្ទ ស/ជិចូលរួម ៩៣២នាក់,រថយន្ត ១៦គក្រ, ម៉ូតូ ៤៦៧គ្រ, តន្ត្រីសម័យ ១ ។
១០-ឃុំផ្សារដែក ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ លឹម វីរក្ស ស/ជិចូលរួម ៥០០នាក់, ម៉ូតូ ២០០គ្រ, តន្ត្រីសម័យ១វង់។
១១-ឃុំទំនប់ធំ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ហៀង ម៉េង ស/ជិចូលរួម ២០០០នាក់, តន្ត្រីសម័យ ១វង់, ធុងបាស់ ៦ឈុត ។
១២-ឃុំវិហារហ្លួង ក្រោមអធិបតីភាព លោក ចាន់ ស៊ីណាត ស/ជិចូលរួម ១០០០នាក់, រថយន្ត ៤៧គក្រ, រ៉ឺម៉ក ២០គ្រ, តន្ត្រីសម័យ ១វង់។
សរុបទូទាំងស្រុក ស/ជិចូលរួម ១៦ ០៣៤នាក់ រថយន្ត ២៦១គ្រ, ម៉ូតូ ១៧៤២គ្រ,រ៉ឺម៉ក ៧៤គ្រ, តន្ត្រីសម័យ ២៦វង់, ធុងបាស់ ២៣ ឈុត។
ក្រោយពីបានស្តាប់សាររបស់សម្តេចតេជោ ពិធីហែក្បួនរបស់ឃុំនីមួយៗ បានសកម្មចល័តតាមភូមិ ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំរៀងៗខ្លួន។ ក្រោយពីបញ្ចប់ការហែក្បួនស/ជិតាមឃុំ ប្រមូលផ្តុំគ្នាពិសារអាហារសាមគ្គី និងរាំលេងកំសាន្ត នៅតាមស្នាក់ការគណបក្សឃុំសាមី និងតាមមណ្ឌលសកម្មភាពបក្ស ។