ខេត្តកណ្តាល ៖ ឯកឧត្តម សោម សឿន សមាជិកគណៈ កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈ ចាត់តាំង បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយ ឯកឧត្តម នូ សាខន


ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា នេះ ឯកឧត្តម សោម សឿន សមាជិកគណៈ កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈ ចាត់តាំង បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយ ឯកឧត្តម នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត ដោយមានការចូលរួមពី លោកប្រធាន-អនុប្រធានមន្ទីរបក្សខេត្ត ដើ់ម្បីពិភាក្សាវាយតម្លៃ សភាពការណ៍ ការងារគណបក្សក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត (នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត)។