ខេត្តកណ្តាល ៖ ឯឧ សុខ​ ចិន្តាសោភា​ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកអង្គស្នួល​ ,ឯឧ​ រស់​ វណ្ណា ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក​និងជាប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំបែកចាន-ក្រាំងម្កាក់ បានអញ្ជើញ


ខេត្តកណ្តាល ៖
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯឧ សុខ​ ចិន្តាសោភា​ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកអង្គស្នួល​ ,ឯឧ​ រស់​ វណ្ណា ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក​និងជាប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំបែកចាន-ក្រាំងម្កាក់ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ភូមិព្រៃទន្លាប់ និងភូមិបែកចាន ចំនួន១២៥ក្បាលដី ។
សមាសភាពចូលរួមមាន ៖ ឯឧ​ ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងស្រុក/ឃុំបែកចាន ក្រាំងម្កាក់,ក្រុមប្រឹក្សា/គណៈអភិបាលស្រុក,ក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំង២ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិ សរុបវត្តមាន ១៩៩នាក់។