ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ សមាជិកគណបក្ស ភូមិកំពង់គរ ភូមិព្រែកតាអ៊ិន ភូមិថ្មី និងភូមិក្បាលជ្រោយ


ព្រឹកថ្ងៃ ១៧ កក្កដានេះ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ សមាជិកគណបក្ស តាមបណ្តាលភូមិក្នុងឃុំ ពោធិ៍បានរួមមាន ភូមិកំពង់គរ ភូមិព្រែកតាអ៊ិន ភូមិថ្មី និងភូមិក្បាលជ្រោយ (នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំពោធិបាន )សរុប ៨៦៥ នាក់។ បន្ទាប់មក ឯឧ បានជួបជាមួយ
កម្មករ-កម្មការិនី សិប្បកម្ម ភូមិពោធិបាន ចំនួន ៥២ នាក់ ។
សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួម ៖ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ក្រុមការងារគណៈ ពង្រឹងស្រុក/ឃុំពោធិបាន , លោក អេង មោក្ខ ប្រធានគណបក្សស្រុក,គណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក,មន្ត្រីគណបក្សឃុំ ភូមិក្នុងឃុំពោធិបាន សរុប ១.០១២ នាក់។