គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានរៀប​ចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារគណបក្សឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០១៨


ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានរៀប​ចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារគណបក្សឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ឌុល គឿន អនុប្រធានទី១ គណៈព/រមូលដ្ឋានខេត្ត, ឯឧ ទេព ងន អនុប្រធានទី២ ព្រិទ្ធសភា , លោក ជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិករដ្ឋសភា, ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ អភិបាលខេត្ត ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី៖
*អនុប្រធានគណៈព/រមូលដ្ឋាន-ប្រធានគណៈព/រក្រុងស្រុក
*អនុប្រធានទី១ ទី២ និងទី៣ គណៈព/រក្រុង-ស្រុក
*សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត
*សមាជិក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
*ប្រធានសាខាបក្សមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត
*ប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
*ប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមចលនាស្ត្រីគណបក្សខេត្ត
*ប្រធាន-អនុប្រធានគណបក្សក្រុង-ស្រុក
*ប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុង-ស្រុក
*ប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមចលនាស្ត្រីគណបក្សក្រុង-ស្រុក
*ប្រធានគណៈព/រមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់
*ប្រធានគណៈកម្មាធិការកណបក្សឃុំ-សង្កាត់
សរុបវត្តមាន ៤៤៣នាក់ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត ។
WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.41 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.42 AM (1) WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.42 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.43 AM (1) WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.43 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.45 AM (1) WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.45 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.46 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.47 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.48 AM (1) WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.48 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.49 AM (1) WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.49 AM (2) WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.49 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.50 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.51 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 8.26.52 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 9.20.05 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 9.20.06 AM WhatsApp Image 2018-03-17 at 9.20.08 AM