កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងគម្រោងដំណើរឆ្ពោះទៅរកសមភាពយេនឌ័រ នៅថ្នាក់សម្រេចចិត្ត (ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសីលការ) ដែលមានសិក្ខាកាមជាស្ត្រីមកពី ៣ស្រុក


ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា នេះ ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណ:ប្រចាំការគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងគម្រោងដំណើរឆ្ពោះទៅរកសមភាពយេនឌ័រ នៅថ្នាក់សម្រេចចិត្ត (ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសីលការ) ដែលមានសិក្ខាកាមជាស្ត្រីមកពី ៣ស្រុក : ល្វាឯម កៀនស្វាយ និងកោះធំ (ជាគ្រូបង្គោលស្រុក និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ) សរុបវត្តមាន ៤៥ នាក់ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត ។
WhatsApp Image 2017-07-01 at 9.54.50 AM WhatsApp Image 2017-07-01 at 9.54.51 AM (1) WhatsApp Image 2017-07-01 at 9.54.51 AM WhatsApp Image 2017-07-01 at 9.54.52 AM (1) WhatsApp Image 2017-07-01 at 9.54.52 AM