ឯកឧត្តម​ ម៉ៅ​ ភិរុណ​ ​ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារបក្សចំនួន​ ១១៩៦ គ្រួសារ មកពីភូមិ​ខ្ពបលើ ភូមិខ្ពបក្រោម ភូមិរកាលើ ភូមិរកាក្រោម ភូ​មិកោះថ្មី និង ភូមិ​ឬស្សីស្រុក


នារសៀលថ្ងៃទី​ ១៥​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧​ ឯកឧត្តម​ ម៉ៅ​ ភិរុណ​ ​ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកណ្តាល​ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារបក្សចំនួន​ ១១៩៦ គ្រួសារ មកពីភូមិ​ខ្ពបលើ ភូមិខ្ពបក្រោម ភូមិរកាលើ ភូមិរកាក្រោម ភូ​មិកោះថ្មី និង ភូមិ​ឬស្សីស្រុក ក្នុងឃុំខ្ពប​ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល។
15-05-2017 (1) 15-05-2017 (2) 15-05-2017 (3) 15-05-2017 (4)