ស្រុកល្វាឯម :វេទិកាសាធារណះដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់ការទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិិបាល


ស្រុកល្វាឯម : ឃំុបឹងគ្រំ៖ នៅវត្តជ្រៃ ភូមិបឹងគ្រំក្រោម ឃុំបឹងគ្រំ មានរៀបចំវេទិកាសាធារណះដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់ការទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិិបាល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំបឹងគ្រំ និងលោក ប៊ុន ផេង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុក និងមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រីបណ្តាលការិយាល័យជំនាញជំវិញស្រុក កងកំលាំងទាំង៣ និងប្រជាពលរដ្ឋ សរុបវត្តមានចូលរួមចំនួន២៦០នាក់ ចំណាយលើអង្គវេទិកាមានអហារសំរ៉ន់និងការរៀបចំនានាអស់ថវិកា ២,០០០,០០០រៀល។
WhatsApp Image 2017-03-26 at 5.20.12 PM WhatsApp Image 2017-03-26 at 5.20.15 PM WhatsApp Image 2017-03-26 at 5.20.17 PM