-ស្រុកកោះធំ : លោក ផឹង និល អនុប្រធានគណៈព/រភូមិស្វាយតាមេឃ ឃុំកោះធំ(ខ) និងក្រុមការងារ ២១នាក់ ព្រមទាំងមន្រ្តីគណបក្សឃុំ-ភូមិ បានចុះសំណេះសំណាលជាមួយស/ជិគណបក្ស តាមខ្នងផ្ទះ ៣២០គ្រួសារ


-ស្រុកកោះធំ : លោក ផឹង និល អនុប្រធានគណៈព/រភូមិស្វាយតាមេឃ ឃុំកោះធំ(ខ) និងក្រុមការងារ ២១នាក់ ព្រមទាំងមន្រ្តីគណបក្សឃុំ-ភូមិ បានចុះសំណេះសំណាលជាមួយស/ជិគណបក្ស តាមខ្នងផ្ទះ ៣២០គ្រួសារ ដោយបានឧបត្ថម្ភ ក្នុង១គ្រួសារ មី១កេស,ទឹកសុទ្ធ១យួរ, ប្រជាការពារ ៣នាក់ ម្នាក់ៗ ឯកសណ្ឋាន ១សម្រាប់, សាខាបក្សភូមិ ១០ម៉ឺនរៀល។ ដោយឡែក ស/ជិបក្សក្រីក្រជាងគេ ២នាក់ ម្នាក់ៗ មី១កេស ថវិកា ១០ម៉ឺនរៀល។
WhatsApp Image 2017-03-27 at 4.43.14 PM WhatsApp Image 2017-03-27 at 4.43.16 PM WhatsApp Image 2017-03-27 at 4.43.17 PM WhatsApp Image 2017-03-27 at 4.43.20 PM WhatsApp Image 2017-03-27 at 4.43.21 PM WhatsApp Image 2017-03-27 at 4.43.23 PM WhatsApp Image 2017-03-27 at 4.43.28 PM