ឯឧ ហ៊ឹម សិទ្ធីរ៉ា ប្រធានគណៈព/រឃុំរកាជន្លឹង, លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកាសាធារណៈ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍភូមិ-ឃុំ (នៅឃុំរកាជន្លឹង)


ឯឧ ហ៊ឹម សិទ្ធីរ៉ា ប្រធានគណៈព/រឃុំរកាជន្លឹង, លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកាសាធារណៈ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍភូមិ-ឃុំ (នៅឃុំរកាជន្លឹង)ដោយមានការចូលរួមពី ប្រជាពលរដ្ឋ កងកម្លាំងទាំង៣ មន្ត្រីឃុំ-ភូមិ សរុប ២៧៨នាក់។ ក្នុងឱកាសនោះ ប្រជាពលរដ្ឋ បានលើកពីបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរ សុំកសាងផ្លូវកៅស៊ូ ១ខែ្សពីផ្លូវជាតិលេខ៨ ទៅឃុំជ័យធំ- សុំជួយស្វែករកការងារឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុ ៣០ឆ្នាំឡើង- សុំជួយសម្រួលការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឱ្យបានលឿន និងកុំឱ្យខុស- បញ្ហាអគ្គីសនី-បញ្ហាផ្លូវដែលខូចក្នុងភូមិរកាទី១-បញ្ហាទឹកលិចភូមិតាំងឫស្សី ពេលភ្លៀង…។ ជាការឆ្លើយតប រាល់បញ្ហា ដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើង ត្រូវបានគណៈអធិបតី បកស្រាយបំភ្លឺ ធ្វើឱ្យម្ចាស់សំណួរបាន យល់ និងឯកភាពទទួលយក។
WhatsApp Image 2017-03-21 at 6.18.17 PM WhatsApp Image 2017-03-21 at 6.18.21 PM WhatsApp Image 2017-03-21 at 6.18.23 PM