-ស្រុកលើកដែក ៖ ឯឧ ហេង រតនា អនុប្រធានគណៈព/រស្រុក, ឯឧ ចៅ សម្បត្តិ ប្រធានគណៈព/រឃុំកំពង់ភ្នំ លោក នូវ សំណាងប្រធានគណបក្សស្រុក បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ


-ស្រុកលើកដែក ៖ ឯឧ ហេង រតនា អនុប្រធានគណៈព/រស្រុក, ឯឧ ចៅ សម្បត្តិ ប្រធានគណៈព/រឃុំកំពង់ភ្នំ លោក នូវ សំណាងប្រធានគណបក្សស្រុក បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ពេញសិទ្ធិ និងបម្រុង សរុប ៣១នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ។ ក្នុងឱកាសនោះឯឧទាំង ២ បានឧបត្ថម្ភថវិកា ៥លានរៀល  ដល់គណបក្សឃុំ សម្រាប់ចិញ្ចឹមចលនាគណបក្សប្រចាំខែមីនា ,ឧបត្ថម្ភអ្នកចូលរួម ៣១នាក់ ម្នាក់ៗ ២ម៉ឺនរៀល ។
dd96c3af-82f0-45fc-9a46-4388f42de9bb WhatsApp Image 2017-03-19 at 5.13.44 PM (1)