លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ ប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សស្រុក បានអញ្ជើញ ប្រកាសបំពេញបន្ថែម សមាសភាពគណៈគម្មាធិការសមាគម៍មនុស្សចាស់ ឃុំស្វាយរមៀត


លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ  ប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សស្រុក   បានអញ្ជើញ ប្រកាសបំពេញបន្ថែម សមាសភាពគណៈគម្មាធិការសមាគម៍មនុស្សចាស់ ឃុំស្វាយរមៀត  ដោយមានការចូលរួម លោក ស្រី ដឹប អេង អភិបាលរងស្រុក លោក ចាន់ ភឿន ប្រធានការិយាល័យ សង្គមកិច្ច លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ លោកតា លោកយាយ ប្រជាពលរដ្ឋ សរុប ២២៧នាក់ ក្នុងនោះ   លោកអភិបាលបានឧត្ថម ដល់ សមាជិកអង្គពិធី តា យាយ ក្នុងម្នាក់ទទួលបាន អាវ មួយ សរុប ៤៧អាវ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ ទទួលសារុង និងថវិកា ១ម៉ឺនរៀល សរុបថវិកា ២២៧០០០០រៀល។
WhatsApp Image 2017-03-15 at 6.31.34 PM WhatsApp Image 2017-03-15 at 6.31.39 PM WhatsApp Image 2017-03-15 at 6.31.47 PM WhatsApp Image 2017-03-15 at 6.32.00 PM WhatsApp Image 2017-03-15 at 6.32.17 PM WhatsApp Image 2017-03-15 at 6.33.14 PM