ក្រុងតាខ្មៅ ៖ ឯឧ ហម ឬទ្ធី និងក្រុមការងារ តំណាង ឯឧ ឌៀង សារុន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ២១គ្រួសារ


ក្រុងតាខ្មៅ ៖ ឯឧ ហម ឬទ្ធី និងក្រុមការងារ តំណាង ឯឧ ឌៀង សារុន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ២១គ្រួសារ ក្នុងភូមិព្រែករាំង១ សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ ដោយបាននាំយកអំណោយចែកជូន ក្នុង១គ្រួសារ អង្ករ ១០គក្រ ទឹកស៊ីអ៊ីវ/ទឹកត្រី ១យួរ និងត្រីខ ១យួរ។
WhatsApp Image 2017-03-16 at 4.26.36 PM WhatsApp Image 2017-03-16 at 4.26.38 PM WhatsApp Image 2017-03-16 at 4.26.48 PM WhatsApp Image 2017-03-16 at 4.26.50 PM WhatsApp Image 2017-03-16 at 4.26.52 PM WhatsApp Image 2017-03-16 at 4.26.54 PM