ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារគណបក្ស


IMG_3465 IMG_3468 IMG_3476 IMG_3483 IMG_3497 IMG_3500 IMG_3503 IMG_3508ត្រៀមលក្ខណៈឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលមន្ទីរបក្សក្រុងតាខ្មៅ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី៖ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត, ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត, អភិបាលខេត្តរង, ប្រធានសាខាគណបក្សបណ្តាមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត, ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង-ស្រុក ប្រធាន-អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សក្រុង-ស្រុក, ប្រធានគណបកសឃុំ-សង្កាត់ , បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់សំដាប់លេខរៀងទី១ សរុបវត្តមាន ២៦០នាក់ ។