ឯឧ ម៉ម ប៊ុននាង អនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុក បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំទូទាំងស្រុក


-ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង : ឯឧ ម៉ម ប៊ុននាង អនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុក បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំទូទាំងស្រុក(២៧២នាក់) នៅស្នាក់គណបក្សស្រុក សរុបវត្តមានចូលរួម ៣០៨នាក់។ ខ្លឹមសារ ៖ លើកពីសភាពការណ៍វិវត្តន៍នយោបាយថ្មីៗ និងភាពរឹងមាំរបស់គណបក្សប្រជាជន ឈានទៅរកប្រៀបឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ-លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានឲ្យបានជាប្រចាំ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯឧ បានឧបត្ថម្ភអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ ៥ម៉ឺនរៀល, គណបក្សស្រុក ១លានរៀល, នគរបាលស្រុក ៤០ម៉ឺនរៀល។
17155933_1702197360070611_679864470013738768_n 17190457_1702197403403940_6441268696158138068_n 17200956_1702197370070610_4694598999530611198_n 17201430_1702197366737277_4436549814317589760_n