គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំកោះធំ(ខ) ចំនួន ១៤ នាក់ អមដំណើរដោយលោក កាំង ប៉ុន ប្រធានគណបក្សឃុំ,គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សឃុំ,សាខាបក្សភូមិស្វាយតាមេឃ,ព្រែកតាកេរ អញ្ជើញ ចុះសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលសមាជិកបក្សតាមបណ្តាលភូមិ


គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំកោះធំ(ខ) ចំនួន ១៤ នាក់ អមដំណើរដោយលោក  កាំង  ប៉ុន  ប្រធានគណបក្សឃុំ,គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សឃុំ,សាខាបក្សភូមិស្វាយតាមេឃ,ព្រែកតាកេរ  អញ្ជើញ  ចុះសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលសមាជិកបក្សតាមបណ្តាលភូមិ ក្នុងឃុំ រួមមាន៖
+ ភូមិស្វាយតាមេឃ
*លោក ផឹង  និល   អនុប្រធានក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំចុះជួយភូមិស្វាយតាមេឃ ដឹក នាំក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំ – ភូមិចំនួន (០៨ នាក់),ចុះសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាល  សមា ជិកបក្សចំនួន ៣៥ នាក់ ។ក្នុងពិធីនោះក្រុមការងារគណៈពង្រឹងភូមិបានឧបត្ថម្ភសមាជិកក្នុង០១ នាក់ មី១០ កញ្ចប់,ទឹកផ្លែឈើ០២ កំប៉ុង និងឧបត្ថម្ភសមាជិកបក្សម្នាក់ដែលមានជម្ងឺចំនួន ៤០.០០០៛   ។
+ ភូមិព្រែកតាកេរ
*លោក លឿង  រដ្ឋា   អនុប្រធានក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំចុះជួយភូមិព្រែកតាកេរ ដឹក នាំក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំ – ភូមិចំនួន (១១ នាក់) បាននាំយកមូលនិធិគណៈពង្រឹង ខេត្ត ឧបត្ថម្ភស្ត្រីទើបសម្រាលកូនចំនួន០៤ គ្រួសារ ក្នុង០១ គ្រួសារ មានអង្ករ៥០Kg ថវិកា ១០០.០០០៛  និងឧបត្ថម្ភមន្ត្រីបក្សឃុំ អស់ថវិកា១០០.០០០៛ ។
WhatsApp Image 2017-03-01 at 4.23.37 PM WhatsApp Image 2017-03-01 at 4.23.42 PM (1) WhatsApp Image 2017-03-01 at 4.23.46 PM WhatsApp Image 2017-03-01 at 4.24.43 PM