លោក ភឹម ភីរ៉ា ស/ជិគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក និងលោក ចាន់ ភឿន ប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ចស្រុក និងក្រុមការងារ បាននាំយកអំណោយអនុសាខាកាកក្រហមកម្ពុជា ចែកជូនដល់ លោកយាយ ពៅ គាង អាយុ ៨៣ឆ្នាំ


-ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល : លោក ភឹម ភីរ៉ា ស/ជិគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក និងលោក ចាន់ ភឿន ប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ចស្រុក និងក្រុមការងារ បាននាំយកអំណោយអនុសាខាកាកក្រហមកម្ពុជា ចែកជូនដល់ លោកយាយ ពៅ គាង អាយុ ៨៣ឆ្នាំ នៅភូមិព្រះប្រសប់ មាន អង្ករ ៥០គ.ក្រ , ទឹកសុទ្ធ១កេស , ភួយ១,មុង១,កន្ទេល១,ខ្នើយ១ ,សម្ភារៈផ្ទះបាយ១២មុខ និងថវិកា ១0ម៉ឺនរៀល និងបានជួលជុលផ្ទះជូនគាត់ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពី លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ ប្រធានគណបក្សស្រុក ២៣១$, លោក ភឹម ភីរ៉ា អភិបាលរងស្រុក ២៤ម៉ឺនរៀល, លោក ចាន់ ភឿន ប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ចស្រុក ២០ម៉ឺនរៀល និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-មេភូមិ កម្លាំងផ្នែកសឹករង ប៉ុស្តិរដ្ឋបាលឃុំ និងប្រជាជន សរុបថវិកាចំណាយអស់  ៦១៥$ ។
WhatsApp Image 2017-02-28 at 6.56.16 PM WhatsApp Image 2017-02-28 at 6.56.18 PM WhatsApp Image 2017-02-28 at 6.56.19 PM WhatsApp Image 2017-02-28 at 6.56.48 PM