ឯឧ វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ ប្រធានគណៈព/រឃុំស៊ីធរ និងវិហារសួរគ៌, លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ ប្រធានគណបក្សស្រុកខ្សាច់កណ្តាល បានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈ


ឯឧ វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ ប្រធានគណៈព/រឃុំស៊ីធរ និងវិហារសួរគ៌, លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ ប្រធានគណបក្សស្រុកខ្សាច់កណ្តាល បានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈ (នៅវត្តស៊ីធរ) ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី មន្ត្រីស្រុកចុះជួយឃុំ-ការិ.ជំនាញជុំវិញស្រុក កងកម្លាំងទាំង៣ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងប្រជាពលរដ្ឋ សរុប ៣១៥នាក់។ ក្នុងឱកាសនោះ ស/ជិអង្គវេទិកា បានសំណូមពរ សុំដោះស្រាយបើកផ្លូវចេញពីវត្តស៊ីធរ ទៅភូមិទទួលពង្រ-សុំផ្លូវរទេះ ២០០ម- សុំ Computer & Printer សម្រាប់អនុវិទ្យាល័យ។ ជាការឆ្លើយតប គណៈអធីបតីបានទទួលយកសំណូមពរទាំងអស់ទៅពិនិត្យ និងដោះស្រាយតាមសភាពជាក់ស្តែង។
WhatsApp Image 2017-02-27 at 3.52.55 AM (1) WhatsApp Image 2017-02-27 at 3.54.44 AM WhatsApp Image 2017-02-27 at 3.54.47 AM