ឯឧ វង្សី វិស្សុត ប្រធានគណៈព/រស្រុក, ឯឧ ឆេង គឹមស៊ុន អនុប្រធានទី២, ឯឧ នូវ សុខសម្បត្តិ អនុប្រធាន បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ទូទាំងស្រុក


16864057_1698681347088879_8617012721651666247_n 16939705_1698681340422213_3549121406333049558_n 16996135_1698681283755552_7346637722651160353_n-ស្រុកមុខកំពូល : ឯឧ វង្សី វិស្សុត ប្រធានគណៈព/រស្រុក, ឯឧ ឆេង គឹមស៊ុន អនុប្រធានទី២, ឯឧ នូវ សុខសម្បត្តិ អនុប្រធាន បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ទូទាំងស្រុក នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុក ដោយមានការចូលរួមពី ក្រុមការងារគណៈព/រស្រុក-ឃុំ, ស/ជិអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក, មន្រ្តីគណបក្សស្រុក និងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សរុបវត្តមាន២១០នាក់។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯឧ ប្រធានបានឧបត្ថម្ភអ្នកចូលរួម ម្នាក់ៗ ២ម៉ឺនរៀល។