ឯកឧត្តម ម៉ុង រិទ្ធី ប្រធានគណៈកម្មការទី៣ នៃព្រឹទ្ធសភា និងស/ជិ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកុមារពិការ ខ្សោយសតិបញ្ញា ៧០០នាក់


ឯកឧត្តម ម៉ុង រិទ្ធី ប្រធានគណៈកម្មការទី៣ នៃព្រឹទ្ធសភា និងស/ជិ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកុមារពិការ ខ្សោយសតិបញ្ញា ៧០០នាក់ នៅអនុវិទ្យាល័យអនុវត្ត ក្រុងតាខ្មៅ។ ក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តម បានឧបត្ថម្ភដល់អង្គការជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹម សម្រាប់សហគមន៍ អាហារសាមគ្គី គិតជាថវិការសរុប ៦០០$ និង២លានរៀល ព្រមទាំងដីដាំដំណាំស្វាយ ២ហត, ឧបត្ថម្ភកុមារ ១៧០នាក់(ពិការ ខ្សោយសតិ បញ្ញា) ម្នាក់ៗ ១ម៉ឺនរៀល, លោកគ្រូ ១៤នាក់ ម្នាក់ៗ ៣ម៉ឺនរៀល និងឧបត្ថម្ភអនុវិទ្យាល័យ អនុវត្ត ៥០ម៉ឺនរៀល។
 
23-02-2017 (1) 23-02-2017 (2) 23-02-2017 (3)