ឯកឧត្តម ឌុល គឿន អនុប្រធានទី១គណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានខេត្ត,ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិប្រចាំខេត្តកណ្តាល,ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមួយប្រធាន-អនុប្រធានប្រចាំការ គណបក្សក្រុង/ស្រុក


ឯកឧត្តម ឌុល គឿន អនុប្រធានទី១គណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានខេត្ត,ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិប្រចាំខេត្តកណ្តាល,ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមួយប្រធាន-អនុប្រធានប្រចាំការ គណបក្សក្រុង/ស្រុក ដោយមានការចូលរួមពី ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណ:ប្រចាំការគណបក្ស ឯឧ នួន ផា អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត.ឯឧ លោកជំទាវក្នុងជួរគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត,ឯឧ ក្រុមជំនួយការ ឯឧ ឌុល គឿន និងមន្ត្រីមន្ទីរបក្សសំខាន់ៗ សរុបវត្តមាន ៤០នាក់ ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សាលើបញ្ជីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ទូទាំងខេត្ត ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្ទាបស្ទង់ ក្នុងសន្និបាត កន្លងមក ។ កិច្ចប្រជុំ បាននិងប្រព្រិត្តទៅនៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត ៕
WhatsApp Image 2017-02-12 at 10.11.50 AM WhatsApp Image 2017-02-12 at 10.11.52 AM WhatsApp Image 2017-02-12 at 10.11.54 AM WhatsApp Image 2017-02-12 at 10.11.56 AM