លោក ហូ វណ្ណថន និងក្រុមការងារគណៈព/រឃុំព្រែកឫស្សី បាននាំយកថវិកា ឯឧ ចាន់ សុធី ប្រធានគណៈព/រឃុំ ប្រគេនព្រះ ២វត្ត


ស្រុកល្វាឯម : លោក ហូ វណ្ណថន និងក្រុមការងារគណៈព/រឃុំព្រែកឫស្សី បាននាំយកថវិកា ឯឧ ចាន់ សុធី ប្រធានគណៈព/រឃុំ ប្រគេនព្រះ ២វត្ត (វត្តព្រែកឫស្សី និងវត្តពាមស្តី) ១វត្ត ៤លានរៀល, ឧបត្ថម្ភ ៦០ម៉ឺន រៀល សម្រាប់ចាក់ដីសាលាមត្តេយ្យ, ចូលបុណ្យកសាងចេតីយ៍ ៤០ម៉ឺនរៀល, ស្រ្តីសម្រាលកូន ៥នាក់ ម្នាក់ៗអង្ករ ៥០គក្រ ថវិកា ១០ម៉ឺនរៀល, ជនក្រីក្រ ២គ្រួសារ ក្នុង១គ្រួសារ ៣០ម៉ឺនរៀល។ សរុបថវិកាឧបត្ថម្ភ ១០.៦០០.០០០៛។
WhatsApp Image 2017-02-10 at 4.51.23 PM WhatsApp Image 2017-02-10 at 4.51.24 PM WhatsApp Image 2017-02-10 at 4.51.25 PM