ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំ លេខ០៩ សណន ស្តីពីការកែសម្រួលគណ:បញ្ជាការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់


ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ មករា នេះ ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំ លេខ០៩ សណន ស្តីពីការកែសម្រួលគណ:បញ្ជាការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់ របស់
គណ:អចិន្ត្រៃយ៍ គណបក្សខេត្ត។ សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមមាន : គណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ,ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ,ប្រធានសាខាបក្សបណ្តាមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិិញខេត្ត,ប្រធាន អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សក្រុង-ស្រុក, ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង-ស្រុក សរុបវត្តមាន ៩៦នាក់។ កិច្ចប្រជុំបាននិងកំពុងប្រព្រិត្តទៅ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត ៕
16143265_1685867191703628_8890271102540459420_n 16194953_1685867181703629_1051647595462556293_n 16196017_1685867188370295_4019207704534329920_n 16266339_1685867185036962_3467912914683352980_n