ស្រុកល្វាឯម គណបក្សឃុំបារុង បានប្រារព្ឋ សន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅ ស្រុកល្វាឯម ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា នេះ គណបក្សឃុំបារុង បានប្រារព្ឋ សន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ (នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ) ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស ៖
+ឯ.ឧ ហៀង ស្រ៊ុន ប្រធានគណពង្រឹង
+លោក ប៊ុន ផេង ប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោតសរុប ៤២០ នាក់ ។
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភ អង្គសន្និបាត ថវិកាសរុប : ១៥.៥០០.០០០ រៀល ។

15977634_1683135748643439_2302718372602041295_n 16002869_1683135728643441_346816902216270353_n 16105645_1683135818643432_5086173158008484397_n 16114574_1683135691976778_387202528403065961_n 16142888_1683135911976756_1159406817793667776_n