ស្រុកមុខកំពូលគណបក្សឃុំរកាកោងទី១ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅស្រុកមុខកំពូល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ខែមករា នេះ គណបក្សឃុំរកាកោងទី១ បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស :
-ឯកឧត្តម ឌី ឡាំថា ប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំរកាកោងទី១
-ឯកឧត្តម វង្សី វិចិត្រ អនុប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំរកាកោងទី១
-លោក អោង គឹមលាង អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុបៈ ១២០០នាក់ស្រីៈ៧៥០ នាក់ ។

15940916_1681963788760635_5619350014188087336_n 15966297_1681963738760640_8638854448093687889_n 16002897_1681963765427304_1379268761656127874_n