ខេត្តកណ្តាល ៖ ឯកឧត្តម ឈាង រ៉ា អនុប្រធានទី៣ គណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ សមាជិកគណបក្សឃុំព្រែកស្តី


ខេត្តកណ្តាល ៖

ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨  ឯកឧត្តម ឈាង រ៉ា អនុប្រធានទី៣ គណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ សមាជិកគណបក្សឃុំព្រែកស្តី ៦០០ នាក់ ( នៅភូមិព្រែកស្តី )។

សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួម ៖ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវក្រុមការងារគណៈ ពង្រឹងស្រុក/ឃុំព្រែកស្តី ,គណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សស្រុក/ឃុំព្រែកស្តី សរុប ៦៨៨ នាក់។