ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកមុខកំពូល ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី អនុប្រធានទី១គណៈពង្រឹងស្រុក


ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកមុខកំពូល ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី អនុប្រធានទី១គណៈពង្រឹងស្រុក ព្រមទាំងឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងស្រុក-ឃុំ ,លោក តុង សុីវមី ប្រធានគណបក្សស្រុក បានអញ្ជើញនាំយកទៀនវស្សា ប្រគេនព្រះសង្ឃ ៣វត្ត ក្នុងឃុំព្រែកអញ្ចាញ ។