ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះ សំណាលជាមួយ


ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកកោះធំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះ សំណាលជាមួយ ៖

*អាជីវករក្នុងផ្សារសំប៉ាន  ឃុំកោះធំ(ខ)ចំនួន ២៥១នាក់ ។

*សមាជិកគណបក្ស ភូមិព្រែកសំរោង ឃុំកោះធំ(ខ)ចំនួន៤០០នាក់ ។

*សមាជិកបក្សតាមខ្នងផ្ទះ ក្នុងភូមិព្រែកបិ និងភូមិស្វាយតាមេម ឃុំកោះធំ(ខ) ចំនួន ៣៧៥នាក់ ។

*កម្មករ កម្មការិនី សិប្បកម្ម ម៉ុល សុងហ៊ ភូមិកំពង់សំបួរក្រោម និងសិប្បកម្ម ឡុង ឈិន ភូមិកំពង់ស្វាយកណ្តាល ឃុំព្រែកថ្មី សរុបចំនួន២៣៩នាក់។