ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកស្អាង ,លោកជំទាវ ប្រាក់ ច័ន្ទណយ អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម លោកជំទាវ


ព្រឹកថ្ងៃទី10 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018  ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកស្អាង ,លោកជំទាវ ប្រាក់ ច័ន្ទណយ អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្រុមការងារគណៈពង្រឹងឃុំកោះអន្លង់ចិន និងស្វាយរលំ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្ស ចំនួន ០២ឃុំ ៖

1.ឃុំកោះអន្លង់ចិន ៖ ជួបជាមួយសមាជិកគណបក្សទាំង ១០មណ្ឌលសកម្មភាពបក្ស សរុប ១៥០នាក់ ។

2.ឃុំស្វាយរលំ ៖ ជួបជាមួយសមាជិកគណបក្ស ចំនួន ៣០០នាក់ និងបាននាំយកទៀនព្រះវស្សា និងបរិក្ខាមួយចំនួនប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តពោធិ៍ព្រឹក្ស និងពិសារបាយសាមគ្គី ជាមួយសមាជិក នៅភូមិលេខ2 ឃុំស្វាយរលំ ។