គណបក្សស្រុកកណ្តាលស្ទឹង បានរៀបចំធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រតិភូបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម  ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ង្វៀន  ហ៊ុយតាំង   អនុប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេសមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម


ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ គណបក្សស្រុកកណ្តាលស្ទឹង បានរៀបចំធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រតិភូបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម  ដែលដឹកនាំដោយ ឯឧ ង្វៀន  ហ៊ុយតាំង   អនុប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេសមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុក ។ សមាសភាពចូលរួមមាន ៖

១- ភាគីខាងកម្ពុជា ៖

-លោក កែវ លីហ៊ុល ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងនៃគ៨៥ ។

-ឯកឧត្តម ខឹម ចន្ទ័គីរី  ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត ។

-លោកបូរ ណារ៉េត ប្រធានគណបក្សស្រុក។

-លោក ប៊ុន ថេង អនុប្រធានគណបក្សស្រុក

និងគណ:អចិន្ត្រៃយ៍បក្សស្រុកចំនួន ១០ រូប ។

២-ភាគីខាងវៀតណាម ៖

– សមាជិកគណ:ប្រតិភូ ចំនួន ៨នាក់

សរុបវត្តមានចូលរួម៖ ២១ រូប ស្រី ៣ រូប ។

គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ច គឺដើម្បីស្វែងយល់ ពីសភាពការណ៍ទូទៅ – ការគ្រប់គ្រង កសាងបក្ស និងការងារបោះឆ្នោត របស់ស្រុក  កន្លងមក និងចំពោះមុខ ៕