ឯកឧត្តម នួន ផា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងជាប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំឈើទាល អញ្ជើញជាអធិបីក្នុងពិធីប្រកាស សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំឈើទាល


ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ័ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ឯកឧត្តម នួន ផា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងជាប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំឈើទាល អញ្ជើញជាអធិបីក្នុងពិធីប្រកាស សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំឈើទាល និងសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្ស សរុបអ្នកចួលរួមចំនួន ២១៥នាក់ ខ្លឹមសារសំខាន់កិច្ចប្រជុំគឺ៖
-ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
-មតិសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ សមាជិកសមាជិការ ដោយឯកឧត្តម នួន ផា ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ ។
ក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមប្រធានបានឧបត្ថម្ភអ្នកចូលរួម២១៥នាក់ ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិ ប្រជាការពារ កងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងការចំណាយផ្សេងៗ សរុបថវិការចំនួន ៤,០០០,០០០ រៀល (៤លានរៀលគត់)
19-02-2018 (1) 19-02-2018 (2) 19-02-2018 (3) 19-02-2018 (4) 19-02-2018 (5)