កម្លាំង​នគរបាល​ ចុះជួយសម្រួលចរាចរណ៍ ដល់សិស្សានុសិស្ស។


កម្លាំង​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍ ​តាម​បណ្តា​ ស្រុក​កៀន​ស្វាយ​ ,ស្រុក​អង្គស្នួល​ ,ស្រុក​កណ្តាលស្ទឹង​ , ស្រុក​ពញាឮ​ និង​ក្រុងតាខ្មៅ​ ក្នុង​ខេត្ត​កណ្តាល​ បាន​ចុះ​ជួយ​សម្រួល​ចរាចរណ៍​ ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ ពេល​ចេញ​ពី​សាលារៀន​ តាម​ដងផ្លូវ​ជាតិលេខ១​,ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤​,ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៥ ,ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ១១៥ ​និង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ២​ ដើម្បីធានា​សុវត្ថិភាព​ ពេល​ឆ្លងកាត់។
11-08-2015 (2)
11-08-2015 (1)
11-08-2015 (5)
11-08-2015 (4)
11-08-2015 (3)