ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាប្រជាប្រធានគណៈព/រក្រុងតាខ្មៅ, ឯឧ នួន ផា អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជន ក្នុងក្រុងតាខ្មៅ


-ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាប្រជាប្រធានគណៈព/រក្រុងតាខ្មៅ, ឯឧ នួន ផា អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជន ក្នុងក្រុងតាខ្មៅ តាមកម្មវិធី ៖ ពេលព្រឹក ជាមួយមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជន សង្កាត់តាខ្មៅ និងតាក្តុល សរុប ៦០៣នាក់ និងពេលរសៀល សមាសភាពដដែល មកពី៤ សង្កាត់ទៀត (សង្កាត់ដើមមៀន,ព្រែកឫស្សី,កំពង់សំណាញ់ និងព្រែកហូរ) សរុប ៦០៧នាក់។ សរុបទាំង២ ពេល ១២១០នាក់។
 
WhatsApp Image 2017-04-08 at 8.59.14 AM WhatsApp Image 2017-04-08 at 8.59.18 AM WhatsApp Image 2017-04-08 at 8.59.20 AM