-ស្រុកកៀនស្វាយ ៖ ឯឧ ជុំ កុសលបានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអតីតយុវជនពិការ


-ស្រុកកៀនស្វាយ ៖ ឯឧ ជុំ កុសល ប្រធានកិត្តិយសសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាព, លោក ប៉ាន់ខែម ប៊ុនថន ប្រធានប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាព, លោក អ៊ូ ឈាង, លោក ជា ប៊ុនធឿន (ប្រធាន អនុប្រធានគណបក្សស្រុក) បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអតីតយុវជនពិការ (នៅសាលប្រជុំគណបក្សស្រុក) ក្រោមប្រធានបទ «ផឹកទឹក នឹកដល់ប្រភពទឹក, ជ្រកម្លប់ នឹកឃើញអ្នកដាំ» ដោយមានការចូលរួមពី ក្រុមប្រឹក្សា/គណៈអភិបាលស្រុក កងកម្លាំងទាំង៣ ក្រុមការងារ សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាព សរុបវត្តមាន ២៨៦នាក់។ ក្រោយបញ្ចប់ពិធី គណៈអធិបតី ភ្ញៀវកិត្តិយស និងស/ជិទាំងអស់ បានពិសាអាហារសាមគ្គីរួមគ្នា។
WhatsApp Image 2017-03-29 at 4.51.48 PM WhatsApp Image 2017-03-29 at 4.51.53 PM (1) WhatsApp Image 2017-03-29 at 4.51.53 PM