ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូខេត្ត រួមមានស/ជិក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត, អភិបាលខេត្តរង, ប្រធានមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត, អភិបាលក្រុង-ស្រុក អញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធសព សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន នៅភូមិគ្រិះនៃសព សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ដោយបានចូលបច្ច័យបុណ្យថវិកា ១០លានរៀល។


ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូខេត្ត រួមមានស/ជិក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត, អភិបាលខេត្តរង, ប្រធានមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត, អភិបាលក្រុង-ស្រុក អញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធសព សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន នៅភូមិគ្រិះនៃសព សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ដោយបានចូលបច្ច័យបុណ្យថវិកា ១០លានរៀល។
17-03-2017 (1) 17-03-2017 (2) 17-03-2017 (3) 17-03-2017 (4) 17-03-2017 (5) 17-03-2017 (6)