លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ប្រធានគណៈព/រស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមីទ្ទីងខួបលើកទី១០៦ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា


-ស្រុកលើកដែក ៖ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ប្រធានគណៈព/រស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមីទ្ទីងខួបលើកទី១០៦ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុក ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯឧ លោកជំទាវ ក្រុមការងារគណៈព/រស្រុកឃុំ មន្ត្រីគណបក្សស្រុក សមាជិកក្រុមចលនាស្ត្រីស្រុក-ឃុំ សរុបវត្តមាន ៣០៨នាក់ ស្រី ២៥៦នាក់ ។ ក្នុងឱកាសនោះ គណៈអធិបតី បានឧបត្ថម្ភនារី ២៥៦នាក់ ម្នាក់ៗ ៣ម៉ឺនរៀល មន្ត្រីគណបក្សស្រុក-ឃុំ ៣៧នាក់ ម្នាក់ៗ ៩ម៉ឺនរៀល គណៈចលនាស្រ្តីខេត្ត ១លានរៀល គណៈចលនាស្រ្តីស្រុក ៤០ម៉ឺនរៀល មន្ត្រីស្នាក់ការគណបក្សស្រុក ៨០ម៉ឺនរៀល និង៦០$ គណៈព/រឃុំព្រែកដាច់ ១លានរៀល ក្រុមផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន ៣០០$ ព្រមទាំងចំណាយក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី ១លានរៀល ។ សរុបថវិកាឧបត្ថម្ភ ១៥.២១០.០០០៛ និង ៣៦០$ ។
WhatsApp Image 2017-03-03 at 3.44.32 PM WhatsApp Image 2017-03-03 at 3.44.34 PM WhatsApp Image 2017-03-03 at 3.44.35 PM WhatsApp Image 2017-03-03 at 3.44.51 PM