ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង : ឯឧ អ៊ុក កោសា អនុប្រធានគណៈព/រឃុំរលាំងកែន បានធ្វើការជួសជុលផ្លូវលំ


ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង : ឯឧ អ៊ុក កោសា អនុប្រធានគណៈព/រឃុំរលាំងកែន បានធ្វើការជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រួសក្រហម១ខ្សែ ប្រវែង ៣៥០ម ជូនប្រជាពលរដ្ឋភូមិភីរី ឃុំរលាំងកែន ដោយបានចំណាយថវិកាអស់ ៥.000$។
16806696_1694699124153768_1333923378450387015_n 16806725_1694699117487102_9080178086446489522_n