ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណ:ពង្រឹងក្រុងតាខ្មៅ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមួយប្រធាន-អនុប្រធានគណបក្សក្រុង,ប្រធានគណ:ពង្រឹងសង្កាត់ទាំង៦


03-02-2017 (1)
ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណ:ពង្រឹងក្រុងតាខ្មៅ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមួយប្រធាន-អនុប្រធានគណបក្សក្រុង,ប្រធានគណ:ពង្រឹងសង្កាត់ទាំង៦ ក្នុងក្រុង ដោយមានការចូលរួមពី ឯឧ នូ សាខន ប្រធានគណ:ប្រចាំការគណបក្សខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សាលើបញ្ជីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់  ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្ទាបស្ទង់ ក្នុងសន្និបាត កន្លងមក ។ កិច្ចប្រជុំ បាន និងកំពុងប្រព្រិត្តទៅ នាព្រឹក ថ្ងៃទី៣មករា នេះ នៅសាលប្រជុំគណបក្សខេត្ត ៕
03-02-2017 (2) 03-02-2017 (3) 03-02-2017 (4)